Bestyrelsen

Præsentation af bestyrelserne

Institutionsbestyrelsen

Institutionsbestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Jan Engholt Sørensen – forperson

Marie Andersen

Carina Lea Larsen

Peter Rod

Eva Normand Skriver

 Stjernskibet 01

Forældrebestyrelsen

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme samt at foretage indstilling til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan samt daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til KKFO og skole.

Marie Andersen – forperson

Amalie Bang

Camilla Drake

Mie Frey

Rebecca Laudrup

Cecilia Vad Poulsen